Jakość

Zapewnienie jakości

Jakość naszych produktów ma dla nas największe znaczenie. Dzięki własnym ośrodkom produkcji w kraju i za granicą wytwarzamy na najnowocześniejszych maszynach włókniny dla licznych obszarów zastosowania. Rozumiemy jakość jako centrum i podstawę naszych działań i zobowiązujemy się brać ją pod uwagę pod każdym względem Pracujemy wyłącznie na wysokowartościowych surowcach, które umożliwiają szerokie zastosowanie techniczne Przywiązujemy dużą wagę do wybieranych przez nas włókien i używamy do ich przerobu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wzmacniania, warstwowania i uszlachetniania.

Dzięki najnowocześniejszym technologiom maszynowym nasze włókniny są wysokowartościowym i praktycznym produktem wysokiej jakości dla niezliczonych obszarów zastosowania.

Pojmujemy jakość w sensie największego jak to możliwe spełnienia oczekiwań naszych klientów, niezawodności procesów wytwórczych i dbania o pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa, ze zwróceniem uwagi na aspekt gospodarczy. Rozumiemy codzienne starania o jakość jako sens pracy i zadanie wszystkich naszych współpracowników i kierownictwa. Wiodący światowi producenci i firmy ufają naszej jakości i stuprocentowej gotowości serwisu.

Stale rozwijamy nasz system zarządzania jakością, aby odpowiadał technicznemu stanowi wiedzy, realnym możliwościom, warunkom rynkowym i warunkom pracy i wymaganiom społecznym. Zobowiązujemy się do przestrzegania wypracowanych dyrektyw utrzymywania jakości naszych produktów i usług

Etapy na drodze zapewnienia jakości

  • Certyfikowany QM-System ISO 9001:2000- model procesowy
  • Kontrola dostarczanych materiałów i surowców pod kątem jakości
  • Kontrola wewnętrzna w obrębie produkcji
  • Kontrola jakości wytworzonych produktów
  • Standardowe badania w oparciu o normy międzynarodowe
  • Dalsze szczegółowe badania kontrolne
  • Elastyczność wobec życzeń klientów np. metody kontroli/wyrównanie miar
  • Kontrola towaru wg zapotrzebowania klienta przy każdej dostawie
  • Tworzenie indywidualnych standardów współpracy z klientem

Rozwój

Przywiązujemy ogromną wagę do stałej optymalizacji naszych produktów. Długoletnie know-how, stały postęp i rozwój to nasze atuty – poddajemy nasze produkty nieustannym badaniom i eksperymentom, by tworzyć nowe technologie i udoskonalać już istniejące. Dzięki naszemu strategicznemu myśleniu utrzymujemy wiodącą pozycję i stawiamy na nieustannie rozwijające się rynki.

 

TWE Bocholt – jakość

TWE Bocholt posiada certyfikat ISO 9001:2008. Zarządzanie jakością obejmuje procedurę rozszerzonej kontroli całych procesów produkcyjnych, od chwili otrzymania surowców do momentu opuszczenia przez produkt naszej fabryki.

Podczas całego procesu produkcji dane dotyczące jakości są rejestrowane elektronicznie. Dane te znajdują się w naszej sieci wewnętrznej i są dostępne w każdej chwili. Numery partii produkcyjnej i numery rolek na etykietach ułatwiają identyfikowalność produktów w perspektywie długoterminowej.

Laboratorium jest wyposażone w liczne urządzenia badawcze, w szczególności te, które zapewniają jakość i innowacyjność. Testowane w nim są fizykalne właściwości włóknin, takie jak gramatura, grubość, skład włókien, delikatność włókien, wytrzymałość, wydłużenie włókien i przepuszczalność powietrza.

W zależności od potrzeb w różnych zastosowaniach, możemy również przeprowadzić testy palności i testy prania. Mogą być również testowane m.in. odporność na mechacenie oraz wartość regeneracyjna włókien puszystych po obciążeniu.

Jednym ze znaczących miejsc w laboratorium jest stanowisko badawcze ASHRAE do badania klasy filtrów zgodnie z normą EN 779:2002 z użyciem cząsteczek DEHS. Nasze media filtracyjne i elementy filtrów produkowanych przez naszych klientów są sprawdzane pod kątem grawimetrycznego i frakcyjnego stopnia odpylania, pod kątem różnicy ciśnień oraz zdolności pochłaniania pyłów.

Dla zastosowań w branży motoryzacyjnej przeprowadzane są także inne niezbędne testy, m.in. wytrzymałość i zdolność wydłużania włókien, aby sprostać surowym wymaganiom przemysłu motoryzacyjnego.

                                                                                                     TWE Dierdorf – jakość

Pojmujemy jakość jako główny element naszej działalności i zobowiązujemy się do przestrzegania go we wszelkich jej aspektach.
Rozumiemy jakość w sensie maksymalnego wypełnienia oczekiwań naszych klientów, zapewnienia bezpieczeństwa procesów technologicznych i dbałość o utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy z uwzględnieniem wszelkich aspektów ekonomicznych.
Nieustannie rozwijamy nasz system zarządzania jakością zgodnie z technicznym poziomem wiedzy, obiektywnymi możliwościami, aktualnymi uwarunkowaniami rynkowymi i pracowniczymi oraz w odniesieniu do zgłaszanych nam socjalnych postulatów.
Wiemy, że nasze codzienne starania o zapewnienie jakości w codziennej pracy to odpowiedzialność wszystkich menedżerów i pracowników.
Zobowiązujemy się do przestrzegania wytycznych opracowanych w celu zapewnienia wysokiej jakości naszych produktów i usług.

Zapewnienie jakości TWE Dierdorf Nonwovens Dierdorf

Certyfikowany System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2000

Model procesowy:

Bieżąca kontrola jakości dostarczanego surowca
Kontrola procesów produkcyjnych
Bieżąca kontrola jakości dostarczanego towaru
Standardowe testy i badania zgodne z międzynarodowymi standardami
Dalsze testy i badania specjalistyczne, w zależności od zastosowań
Elastyczność w zakresie wymagań klientów na przykład w kwestii metod badawczych / porównania pomiarów
Świadectwa i certyfikaty do każdej dostawy wg potrzeb klientów
Przygotowanie specyfikacji we współpracy z klientem